Odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych

Naszym wyzwaniem jest odzyskanie wszystkich danych
bez względu na powód ich utraty.

Firma HARD SYSTEM oferuje profesjonalny zakres usług związanych z odzyskiwaniem danych z dysków twardych, które zostały utracone w skutek uszkodzenia nośnika, skasowania plików, błędów programowych, ingerencji wirusów itd. Odzyskiwanie danych to proces przywracania dostępu do danych zapisanych na dowolnym nośniku lub odtwarzania fizycznego zapisu w celu otrzymania pierwotnej struktury danych.

Praktycznie każdy przypadek uszkodzenia nośnika ma swój indywidualny charakter. Złożoność technologii budowy dysku twardego powoduje, że uszkodzenia mogą mieć najróżniejsze przyczyny jak i objawy.

Rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje uszkodzeń powodujące utratę danych:

 • Uszkodzenia logiczne - czyli zaburzenie struktury logicznej danych na skutek różnych czynników takich, jak: formatowanie dysku, usunięcie partycji, przypadkowe skasowanie plików, błędy systemów operacyjnych, nadpisanie danych czy atak wirusów.
 • Uszkodzenia mechaniczne - czyli różnego rodzaju awarie sprzętowe takie, jak: zniszczone głowice, zarysowana powierzchnia talerzy, awaria silnika itp. Uszkodzenia te należą do niezwykle skomplikowanych w naprawie, ponieważ do ich usunięcia potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz laboratorium, w którym przestrzegane są rygorystyczne normy czystości powietrza.
 • Uszkodzenia elektroniki - czyli różnego rodzaju awarie zewnętrznych układów elektronicznych sterujących poprawną pracą dysku twardego.

Pamiętajmy również o tym że podczas analizy bardzo często okazuje się, iż powyższe uszkodzenia mają charakter łączony !

RODZAJE DIAGNOZY

 • Tryb standardowy - diagnoza dysku twardego, który uległ uszkodzeniu logicznemu lub uszkodzeniu elektroniki. Czas realizacji wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych.
 • Tryb laboratoryjny - diagnoza dysku twardego uszkodzonego mechanicznie. Czas realizacji wynosi maksymalnie od 7 do 14 dni roboczych.

PROCEDURA ODZYSKIWANIA DANYCH

Pierwszym etapem procesu odzyskiwania danych jest diagnoza uszkodzonego nośnika. Pozwala ona na określenie rodzaju uszkodzenia, wskazanie możliwości odtworzenia danych oraz czasu potrzebnego do zakończenia całego procesu. Po jej wykonaniu określimy koszt usługi odzyskiwania danych, jak również przedstawimy orientacyjny termin zakończenia usługi wraz z archiwizacją danych. W oparciu o powyższe informacje Klient podejmuje decyzję czy mam być wykonana usługa odzyskiwania danych.

Kolejnym etapem procesu odzyskiwania danych jest odtworzenie utraconych informacji. Odzyskanie danych przebiega według ściśle określonych procedur. Są one różne dla różnych przypadków utraty danych. W przypadku uszkodzeń fizycznych nieodzowna jest ingerencja wewnątrz nośnika danych w specjalistycznych warunkach (odpowiednia czystość powietrza, temperatura i wilgotność). Odzyskane dane są następnie archiwizowane - przeważnie jest to nagrane na innym dysku twardym lub płyty DVD. Dane przechowywane są także w archiwum macierzy firmy HARD SYSTEM przez okres 14 dni roboczych. Po tym okresie podlegają bezpowrotnemu usunięciu.

Straciłeś ważne dane?
Zadzwoń: +48 513-322-708 lub wyślij e-mail: serwis@hardsystem.pl

Kasowanie danych

Oferujemy również usługę trwałego i bezpowrotnego
usuwania danych.


Usuwanie danych to proces polegający na takim oddziaływaniu na dane zapisane na nośniku informacji, które powoduje brak możliwości ich odtworzenia.

Klient ma do wyboru dwa sposoby usuwania danych:

 • Metoda programowa - usuwania danych polega na zastosowaniu aplikacji specjalnie zaprojektowanej do usuwania danych. Warunkiem poprawnego działania programów do usuwania danych jest sprawność nośnika. Działanie programów do usuwania danych polega na nadpisaniu danych przeznaczonych do usunięcia. Wskutek nadpisania informacji są one usuwane trwale z nośnika. Ich odczytanie nie jest możliwe nawet w specjalistycznych laboratoriach odzyskiwania danych.

 • Metoda sprzętowa - w przeciwieństwie do software'owej gwarantuje usunięcie danych z nośników, które są uszkodzone fizycznie (uszkodzenie głowic, zewnętrznej lub wewnętrznej elektroniki dysku lub jego napędu). Specjaliści usuwają dane działając silnym polem magnetycznym bezpośrednio na powierzchnię nośnika, na której zapisane są dane. Ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, argumentem przemawiającym za metodą sprzętową usuwania danych, nawet w przypadku fizycznej sprawności nośnika, jest fakt, iż metoda ta gwarantuje usunięcie nawet tych danych, które zostały zablokowane przez S.M.A.R.T., lub z innych przyczyn nie są w normalny sposób dostępne dla użytkownika.


Kasowanie danych!
Zadzwoń: +48 513-322-708 lub wyślij e-mail: serwis@hardsystem.pl

Ważne porady

Poniżej znajdą Państwo porady, podpowiedzi oraz wskazówki,
które zwiększą możliwość ochrony ważnych danych przed utratą.

PORADY:

 • - pamiętaj by regularnie uruchamiać oprogramowanie sprawdzające powierzchnię dysku i integralność danych,
 • - dziel dysk na klika partycje aby zapobiec utraty danych wskutek wystąpienia błędu logicznego, unikaj przechowywania ważnych danych na partycji systemowej,
 • - staraj się nie dopuścić do fragmentacji danych na Twoim komputerze, systematycznie uruchamiaj program do defragmentacji danych,
 • - zamykaj system operacyjny i oprogramowanie za pomocą odpowiedniego polecenia lub we wskazany przez producenta sposób; zamykanie komputera przez gwałtowne odcięcie zasilania (np.: przyciskiem POWER lub RESET) w czasie pracy systemu może prowadzić do uszkodzenia systemu plików, a co za tym idzie - do utraty danych;
 • - upewnij się, że twoje napędy są prawidłowo umocowane i nie są narażone na przepięcia, drgania i wibracje;
 • - zainstaluj w swoim sprzęcie odpowiedni system regulacji temperatury, dostosowany do warunków, w których pracuje komputer,
 • - kupując nowy komputer zwróć szczególną uwagę na zasilacz, który powinien posiadać układy zabezpieczające przed przepięciami, gdyż niewłaściwe napięcie (za niskie lub za wysokie) ujemnie wpływa na pracę twardego dysku,
 • - zastosuj odpowiednią ochronę antywirusową oraz (jeśli pracujesz w sieci) zaporę ogniową (tzw. firewall),
 • - jeżeli Twoje dane znajdują się na kilku dyskach twardych - postaraj się, by były to identyczne napędy pracujące co najmniej w systemie RAID 1,
 • - jeżeli tworzysz kopie bezpieczeństwa - pamiętaj by używać sprawdzonych nośników renomowanych producentów,
 • - staraj się nie pracować na dyskach skompresowanych - obniża to szanse na odzyskanie Twoich danych i zwiększa możliwość uszkodzenia danych,
 • - postaraj się włączać system S.M.A.R.T.,
 • - w przypadku zalania dysku wodą natychmiast odłącz zasilanie, zawinąć nośnik w wilgotny ręcznik, włóż do worka antyelektrostatycznego i bezzwłocznie dostarcz, np. firmą kurierską lub osobiście, do najbliższego laboratorium odzyskiwania danych.

Gdy zdarzy się jednak utracić bardzo ważne dane, postępuj zgodnie z zaleceniami:

 • - nie wpadaj w panikę,
 • - nie zapisuj niczego na dysku i nie próbuj sam odzyskiwać danych - większość takich prób kończy się bezpowrotną utratą danych,
 • - jeśli usunąłeś dane w czasie pracy to wyłącz komputer - nie używaj polecenia "Zamknij system", lecz przytrzymaj przycisk zasilania na obudowie przez 5 sekund, bądź wciągnij wtyczkę z gniazda zasilania,
 • - nie włączaj ponownie komputera,
 • - nie uruchamiaj ponownie dysku z utraconymi danymi w innym komputerze, a tym bardziej nie stosuj narzędzi do skanowania, diagnozy, defragmentacji dysku - utrudnią bowiem późniejszy proces odzyskania danych,
 • - nie instaluj ponownie żadnego oprogramowania,
 • - nie używaj oprogramowania automatycznie przywracającego dane,
 • - nigdy nie otwieraj dysku twardego i nie próbuj naprawić go samodzielnie,
 • - skontaktuj się z naszą firmą HARD SYSTEM.

Potrzebujesz porady?
Zadzwoń: +48 513-322-708 lub wyślij e-mail: serwis@hardsystem.pl